【DVD教材付き初心者セット2019】5大スペシャル特典上達に最適な初心者セット【卓球知恵袋】2019年、卓球を始めた方に、1番最初にオススメする用具を紹介します。

#卓球

https://www.youtube.com/watch?v=Sci-wGmrU7s
 


 
https://www.youtube.com/watch?list=PLmigB0unuYOs4PzVS8V0zWZ8YXHtXAHwQ&v=Sci-wGmrU7s